donderdag 19 juli 2012

Gratis App voor Lansingerland

Via de gratis app 'Gemeente Lansingerland' kunnen inwoners en geïnteresseerden informatie over de gemeente Lansingerland ook inzien op hun smartphone of tablet.


Lansingerland is één van de eerste gemeenten die een app met deze  extra communicatiemogelijkheid aanbiedt aan haar inwoners. 
De lancering van de app sluit aan bij de ambitie van de gemeente. Steeds meer diensten lopen al via de gemeentelijke website. Nu bestaat deze mogelijkheid ook via de app  zodat snel vraaggerichte, integrale, toegankelijke en professionele publieke dienstverlening geboden wordt.


Met de meldfunctie in de app kunnen inwoners de gemeente waarschuwen als ze ergens een euvel in de omgeving zien. Dit gebeurt met een foto, locatiebepaling en contactgegevens. Denk daarbij aan losliggende stoeptegels, scheef gereden palen, afval op straat of woekerend onkruid. Wanneer inwoners deze meldingen doen, kan de gemeente sneller en adequater inspelen op het herstellen van de openbare ruimte.


Een andere belangrijke functie binnen de app is het waarschuwen van haar inwoners via een pushbericht. Zodra zich een alarmerende situatie in Lansingerland voordoet, stuurt de gemeente een bericht naar de gebruikers van de app, een zogenaamde pushnotificatie. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een brand, stroomstoring of wateroverlast. Deze meldingen vanuit de gemeente zijn preventief en geheel kosteloos.
  

De app biedt 9 handige gemeentelijke onderwerpen aan, weergegeven door iconen. Naast de iconen ‘meldpunt’ en de functie van pushnotificatie kunt u het ‘nieuws’ volgen, in ‘contact’ komen met de gemeente, weet u in één oogopslag wat de ‘openingstijden’ zijn, leest u meer over het nieuwe gemeentehuis of de komende nieuwbouwprojecten. Ook kunt u direct alle tweets zien die mensen verspreiden over Lansingerland. Kortom, via de app is nu snel en eenvoudig praktische informatie beschikbaar. 

Waar verkrijgbaar en meer informatie
De app van Lansingerland is te vinden in de App Store en via Google play (voorheen Android) onder de naam ‘gemeente Lansingerland’.  www.lansingerland.nl/app Hier vindt u meer informatie en een link om de gratis applicatie te downloaden. De applicatie is ontwikkeld door het bedrijf SIMgroep.